Liên hệ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRỰC NỘI

Địa chỉ: Xã Trực Nội, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
Hiệu Trưởng: Nguyễn Thành Công